27.08.2021 року кафедра патофізіології провела кафедральне засідання присвячене дотриманню студентами Української медичної стоматологічної академії норм академічної доброчесності (Протокол засідання).

Проф. Костенко В.О. зазначив, що серед результатів навчання студента принципам академічної доброчесності треба виділяти здатність:
- діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики;
- самостійно виконувати навчальні завдання;
- коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей;
- усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих;
- оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; - давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами.

На кафедральному засіданні було вирішено приділяти увагу дотриманню студентами норм академічної доброчесності підчас навчання на кафедрі.