На кафедрі патофізіології за спеціальністю "Стоматологія" навчаються студенти 2-3 курсу стоматологічного факультету, міжнародного факультету, а також студенти зі скороченим нормативним терміном навчання. В тому числі на кафедрі  за спеціальністю "Медицина" навчаються студенти 3 курсу медичного факультету №1 і №2, міжнародного факультету, а також студенти зі скороченим нормативним терміном навчання. Робочі навчальні програми за нормативною дисципліною розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського)  рівня вищої освіти зі спеціальності 221 "Стоматологія" та 222 "Медицина".

Патофізіологія - нормативна дисципліна.

Спеціальність "Стоматологія": 

  1.  - модуль 1 "Загальна патологія" - 3,0 кредити;  кількість годин загальна - 90, лекційних - 20, практичних - 40, самостійна робота - 30.

2.   - модуль 2 "Патофізіологія органів та систем" - 3,0 кредити; кількість годин загальна - 90, лекційних - 8, практичних - 40, самостійна робота - 42.

Спеціальність "Стоматологія" зі скороченим нормативним терміном навчання:

1.  -  модуль 1 "Загальна патологія" - 2,0 кредити;  кількість годин загальна - 60, лекційних - 10, практичних - 40, самостійна робота - 10.

2.  -  модуль 2 "Патофізіологія органів та систем" - 4,0 кредити; кількість годин загальна - 120, лекційних - 18, практичних - 40, самостійна робота - 62.

Спеціальність "Медицина". Медичні факультети №1 та №2 зі скороченим  нормативним терміном навчання.

  1.  - модуль 1 "Загальна патологія" - 3,5 кредити;  кількість годин загальна - 97, лекційних - 10, практичних - 30, самостійна робота - 57.

2.   - модуль 2 "Патофізіологія органів та систем" - 3,5 кредити; кількість годин загальна - 113, лекційних - 22, практичних - 40, самостійна робота - 51.

Спеціальність "Педіатрія". Медичні факультет №2.

  1.  - модуль 1 "Загальна патологія" - 3,5 кредити;  кількість годин загальна - 97, лекційних - 10, практичних - 30, самостійна робота - 57.

2.   - модуль 2 "Патофізіологія органів та систем" - 3,5 кредити; кількість годин загальна - 113, лекційних - 22, практичних - 40, самостійна робота - 51.

.